Vällingby Centrum 2014-​04-​12 — 2014-​04-​29

Tillsammans med fem andra fotografer.

Utställningens namn är “Nyanser av Fotografi”

Read more in Nyanser av Fotografi (utställning i Vällingby 12-​4-​2014 — 29-​4-​2014)