Fisksätra bibliotek 2013-​11-​01 — 2013-​11-​24

Tillsammans med tre andra fotografer som gruppen Caféfotograferna